Số hóa báo in và khai thác dữ liệu sau số hóa

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
  • Số hóa lượng đầu báo in tại các cơ quan báo chí
  • Đưa dữ liệu số hóa vào cơ sở dữ liệu
  • Triển khai các API tích hợp để khai thác nội dung được số hóa
  • Tìm kiếm các nội dung báo in theo chủ đề
  • Robot tự động viết báo theo dữ liệu lịch sử về một chủ đề nào đó